Daghoroscoop: zaterdag 20 april 2024 (2024)

Je complete horoscoop leren begrijpen, van sterrenbeeld tot Venusteken? We got you! Met Cosmo’s online cursus astrologie leer jij in 7 lessen de ins en outs van je eigen horoscoop en wat deze over je zegt. Meer info over Cosmo's online cursus astrologie vind je hier.

Daghoroscoop Ram 21/3 - 19/4

Wat er ook gebeurt, iets zal er dit weekend toe bijdragen dat je jouw batterij weer kunt opladen en dat zal jouw humeur ten goede komen. Dat vindt jouw partner ook fijn. Sta klaar voor een oudere die jouw hulp nodig heeft. Binnen jouw relatie kunnen jullie een volgende stap gaan nemen. En waarom ook niet? De sterren staan er goed voor. De relatie kan ingrijpend verbeteren, als dit tenminste noodzakelijk is. Het is een kwestie van vertrouwen en openstellen.

Daghoroscoop Stier 20/4 - 20/5

Als je dit weekend bezig bent met het maken van een langetermijnplanning, dan kan daar flink de klad in komen. Ten eerste krijg je op dit moment niet alle informatie bij elkaar die je nodig hebt. Je hebt vandaag te maken met een torenhoog libido. Je bent ook graag thuis. Om te klussen of om familie of vrienden te ontvangen. Het is een goed weekend om met je interieur bezig te zijn. Je weet nu precies wat je wilt. Shoppen kun je ook gerust doen.

Daghoroscoop Tweelingen 21/5 - 20/6

Je hebt de neiging om te veel achterom te kijken. Doe dat dit weekend eens even niet. Je zult namelijk in het hier en nu een belangrijke beslissing moeten nemen. In zaken is van belang dat iedereen precies weet waar men aan toe is. Je kunt dit weekend ergens enorm emotioneel van worden. Dat heeft te maken met een herinnering aan iets of iemand uit het verleden. Je stopt meestal graag je emoties weg, maar dat is geen goed plan. Laat het eruit.

Daghoroscoop Kreeft 21/6 - 22/7

Jouw plannen worden gewijzigd, maar raak niet overspannen. Ieder mens moet wel eens terugkomen op een besluit. Doe het, als het moet, zo snel mogelijk, des te beter voel je je daarna. Spring er meteen op in als een kind zich leergierig toont, dat duurt nooit lang. Je bent dit weekend sportiever dan anders. Je wilt extra bewegen. Doe daar iets mee. Dat helpt je overtollige energie en extra pondjes kwijt te raken. Bereid je wel goed voor op de inspanning.

Daghoroscoop Leeuw 23/7 - 22/8

Je kunt dit weekend met irritatie te maken krijgen. Niet iedereen zal je de waarheid vertellen. Luister daarom ook maar niet naar praatjes of geruchten. Je kunt erkenning krijgen voor een vinding of een goed idee, of je krijgt het groene licht voor een zakelijk avontuur. Als je nog niets creatiefs doet, dan is dit een goed weekend daarvoor. De inspiratie stroomt binnen. Vooral werken met kleuren past nu bij je. Wel eens gewerkt met pastelkrijt of aquarel?

Daghoroscoop Maagd 23/8 - 22/9

Wanneer je betrokken bent bij iemand in het buitenland, dan kan deze jouw hulp nodig hebben om zaken voor hem of haar te regelen. Kijk wat je kunt doen met een telefoontje of per internet. Zorg er wel voor dat je niet álles doet, laat wat taken voor hem of haar over. Bovendien moet je ook nog genieten van het weekend! Zo in het weekend een keertje lekker uit de band springen kan heel bevrijdend werken. Die goede vriend(in) is daar ook wel voor te porren!

Daghoroscoop Weegschaal 23/9 - 22/10

Je moet dit weekend je aandacht noodgedwongen over meerdere mensen verdelen en daar is niemand écht tevreden mee. Praat jezelf geen schuldgevoel aan, je doet wat je kunt. Je bent vandaag gemakkelijk te verleiden en de kans is groot dat iemand daar misbruik van maakt. Wees dus een beetje achterdochtig. Een nogal negatieve conversatie verpest vandaag de sfeer die eerst zo gezellig was. Ga gewoon meteen over op positieve zaken, dan kun je het nog ombuigen.

Daghoroscoop Schorpioen 23/10 - 21/11

Je kunt dit weekend nieuwe verantwoordelijkheden op je bordje krijgen, maar het is zaak om dicht bij jezelf te blijven. Zorg ervoor dat je je vrijheid houdt, want op dit moment kunnen verplichtingen een te grote belasting vormen en dan kun je je goede humeur uitzwaaien. Er staat je een hectisch en chaotisch weekend te wachten. En eigenlijk weet je niet hoe je het allemaal aan moet pakken. Je wordt een beetje overdonderd. Haal een paar keer diep adem!

Daghoroscoop Boogschutter 22/11 - 21/12

Pas dit weekend extra goed op jezelf, want oververmoeidheid ligt op de loer. Je doet je best om indruk te maken op anderen, maar dat kan ook averechts werken. Je bent hier nu al zó lang mee bezig dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Sluit een goede verzekering af als je op reis gaat. Bel meteen een expert als er iets mis is met je huis. Laat je niet gek maken. Je hebt de neiging om je te verliezen in doemscenario’s, maar dat is nergens voor nodig.

Daghoroscoop Steenbok 22/12 - 19/1

Als je kinderen hebt, ga je een chaotisch dagje tegemoet. Je neemt jezelf wel erg serieus en daardoor ben je vandaag geen goed gezelschap. Iets meer zelfspot en relativeringsvermogen zouden je niet misstaan. Vergeet niet dat je niet zo snel iets onverantwoords doet, dus vertrouw op jezelf. Je was dringend op zoek naar een nieuwe liefde. Maar jouw nieuwverworven lief meldt dat hij of zij gewoon vriendschap wil: blijf niet denken dat dit nog wel verandert.

Daghoroscoop Waterman 20/1 - 19/2

Je kunt nog zo veel plannen, maar uiteindelijk draait het erom dat je doet waar je je goed bij voelt. Stel niet dingen oeverloos uit tot een handig moment, want een handig moment zal er waarschijnlijk nooit komen. Maak gewoon ruimte in je leven. Over nieuwe verantwoordelijkheden die op je pad komen, ben je niet erg enthousiast. Heb je wel zin om in dit soort dingen te investeren? In elk geval zul je bepaalde taken móeten doen. Schuif ze niet voor je uit.

Daghoroscoop Vissen 20/2 - 20/3

Je hebt de afgelopen tijd meer geld uitgegeven dan je van plan was en dat begint je op te breken. Houd de komende tijd de hand op de knip. Een moeilijke beslissing van lang geleden blijkt nog steeds positieve gevolgen te hebben. Je hebt meer zin om met je vrienden te zijn dan achter je bureau te zitten, achterstallig werk in te halen. Haal die handen van dat toetsenbord en pak een lekker glas wijn of een biertje! Geniet van ieder fijn, lieflijk moment.

Astro Favorites

Cosmopolitan Cursus Astrologie

SHOP HIER

Daghoroscoop: zaterdag 20 april 2024 (2)

Maanjournal

SHOP HIER

Daghoroscoop: zaterdag 20 april 2024 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6360

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.